Zamówienia publiczne

Ogłoszenia konkursów

Finanse i budżet

Zarządzenia, inne

Kontrole

Regulaminy konkursów

Biuletyn Informacji Publicznej

1. Zapytanie ofertowe dach Sadkowo 49

1.2 MBPobierzPodgląd pliku

2. Formularz ofertowy - Zał. nr 1

204 KBPobierzPodgląd pliku

3. Wzór umowy - załącznik nr 2

247 KBPobierzPodgląd pliku

4. Ogólny opis zamówienia - załącznik nr 2A

247 KBPobierzPodgląd pliku

5. Klauzula i zgoda na przetwarzanie

469 KBPobierzPodgląd pliku

6. Przedmiar robót dach Sadkowo 49

828 KBPobierzPodgląd pliku