Zamówienia publiczne

Ogłoszenia konkursów

Finanse i budżet

Zarządzenia, inne

Kontrole

Regulaminy konkursów

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg

44 KBPobierzPodgląd pliku

Regulamin

22 KBPobierzPodgląd pliku

Formularz ofertowy

26 KBPobierzPodgląd pliku

oświadczenie

12.3 KBPobierzPodgląd pliku

Umowa

16.5 KBPobierzPodgląd pliku

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu

12.1 KBPobierzPodgląd pliku